Velkommen til Danske
Dansehistorier 2018

en kortlægning af historier
Welcome to Danish
Dance Stories 2018

a mapping of (hi)stories
Alt materiale på denne hjemmeside er baseret på aktiviteter fra Danske Dansehistorier 2018 – et symposium og et residens med og for dansere, koreografer og andre med relation til den nutidige dansekunst i Danmark. Gennem billeder, titler og tags er du inviteret til at navigere og finde vej i en collage af historier, hvor dine specifikke interesser og valg vil have mulighed for at skabe nye sammenstød og forbindelser.

Danske Dansehistorier 2018 er initieret og organiseret af Stine Frandsen, Nanna Stigsdatter, Andrea Deres and Carolina Bäckman, to generationer freelance baserede dansere og koreografer med et fælles ønske om at engagere og støtte feltet for dans og koreografi i dansk kontekst. Initieret primært som et kollegialt møde, faciliterer og fremhæver projektet rum for kunstnerisk udveksling og kollektive undersøgelser på kunstnernes egne præmisser – på kryds af generationer, geografiske tilhørsforhold og kunstneriske ståsteder. Med udgangspunkt i de subjektive og personlige historier, relateret til en fælles “dansk” dansehistorie, er en mangefacetteret og fragmenteret kortlægning blevet genereret og nu videre fortalt på hjemmesiden.
All materials found on this webpage are based upon the activities of Danish Dance Stories 2018 – a symposium and a residency with and by dancers, choreographers and others related to the contemporary dance milieu in Denmark. With the use of images, titles and tags you are invited to navigate and find your own way(s) through the online assemblage of stories. Individual interests and choices made, will hopefully make new connecting surfaces and collisions possible.

Danish Dance Stories 2018 is initiated and organized by Stine Frandsen, Nanna Stigsdatter, Andrea Deres and Carolina Bäckman, two generations of freelancing dancers and choreographers with a common wish to engage and support the field of dance and choreography in Danish context. Being primarily a collegial encounter, the project aims to create spaces for artistic sharing and collective research on the premises of the artists – across generations, geographical borders and artistic grounds. With a starting point in the subjective and personal stories related to our shared “Danish” dance history, a multifaceted and fragmented mapping has been generated and is now passed on through this webpage.
Projektet skal ikke ses som en kortlægning af DEN Danske Dansehistorie, men i stedet som en mulighed for at opleve historiens komplekse, farverige og kontrastfyldte perspektiver – fra fortiden, nutiden og fremtiden. The project should not be viewed as a mapping of THE Danish Dance History, but instead as an opportunity to discover the complex, colorful and contrasting perspectives of history – from the past, present and future.
God fornøjelse! Enjoy!


BIG THANKS
to all participants, contributors, co-creators and others who have supported the project in various ways – without your great engagement and interest this project would not have been possible! Last but not least, thanks to all of you who have been, are and in the future will be part of drawing, supporting, unfolding, (re)shaping and colouring our common dance (hi)story.

CONTACT

www.facebook.com/danskedansehistorier

BEHIND DD 2018
Initiators & organizers: Stine Frandsen, Nanna Stigsdatter,
Andrea Deres & Carolina Bäckman
Web programming and podcast: Rasmus Cleve Christensen
Additional recording: Naya Moll Olsen
Graphic design: Studio Jacob Grønbech Jensen
Photo credits: icons by the participants & SNAC, photos from DD symposium by Emilie Gregersen, photos from DD residency by participants.

Participants DD symposium 2018: Alexander Holm, Amanda Apetrea, Andrea Deres, Andreas Haglund, Ann Crosset, Anna Lea Ourø Jensen, Annika B. Lewis, Benedikte Paaske, Birgitte Lundtoft, Birgitte Skands, Camilla Stage, Carina Raffel, Carolina Bäckman, Carsten Hall, Cecilie Ullerup Schmidt, Charlotte Rindom, Dorte Appel Persson, Efva Lilja, Emilia Gasiorek, Emilie Gregersen, Eva Tarp, Halla Olafsdattir, Helene Naduk Kavigak Munck, Jacob Stage, Julie Schmidt Andreasen, Kamma Siegumfeldt, Karen Vedel, Karis Zidore Christensen, Lea Vendelbo Petersen, Majbrit Hjelmsbo, Malene Becker Nielsen, Manon Siv, Marie-Louise Stentebjerg, Mikala Bjarnov Lage, Moa M. Sahlin, Nadja Hjorton, Naja Lee Jensen, Nanna Krøyer, Nanna Stigsdatter, Nønne Mai Svalholm, Olga Andrynowska, Olivia Riviere, Paolo De Venecia Gile, Peter Kirkhoff Eriksen, Peter Vadim, Pernille Garde, Sandra Liaklev Andersen, Sara Hamming, Sarah Rysgaard Jensen, Sasha Vogel, Simone Wierød, Snorre Hansen, Stine Frandsen, Stina Nyberg, Titta Soini, Una Gunnarsdottir.

Participants DD residency 2018: Andrea Deres, Andreas Haglund, Anna Stamp Møller, Birgitte Lundtoft, Birgitte Skands, Camilla Stage, Carolina Bäckman, Carsten Hall, Ellen Söderhult, Emilia Gasiorek, Emilie Gregersen, Dorte Persson, Helle Fuglsang, Kalliopi Siganou, Kamma Siegumfeldt, Karin Bergman, Karis Zidore, Lukas Racky, Lydia Östberg Diakité, Marie-Louise Stentebjerg, Marlene Bonnesen, Max Wallmeier, Manon Siv Duquesnay, Moa M. Sahlin, Naduk Kavigak Munck, Nanna Stigsdatter, Naya Moll, Nikoline Gervang Heimburger, Paolo De Venecia Gile, Paula Caspão, Peter Vadim, Rebecka Berchtold, Sara Hamming, Sarah Louise Kristiansen, Snorre Hansen, Stine Frandsen, Tamara Alegre.