DANSEHISTORIERNES SORTE BOKS

– forelæsning ved Karen Vedel, DD symposium 2018LISTEN IN FULL / PODCASTUSE ARROWS OR MOUSE TO BROWSE THROUGH IMAGES


INDHOLDSFORTEGNELSE, DD SYMPOSIUM 2018

Dansehistoriernes Sorte Boks, ved Karen Vedel
- forslag til indholdets anvendelse er samlet i et diskussions- og et aktivitets-punkt

1: Vibeke Rørvig: Danse 1929-30
    •    Danserinden Vibeke Rørvigs notesbog med optegnelser af danse fra Jenny Møllers Balletskole
    •    Hvem er koreograferne bag de danse, Jenny Møller underviser. Hvad ved du/I om dem?
    •    Aktivitet: Omsæt noterne fra en af dansene til din egen eller en andens krop. Fx Anitras dans fra Edv. Griegs Peer Gynt. Find evt. musikken online.

2: Asta Mollerup – En pioner i dansk dansehistorie
    •    Artikel om Asta Mollerups balletskole, skrevet kollektivt af en gruppe af hendes elever mange år efter hendes død
    •    Er dette en fremgangsmåde, som du/I ser muligheder i? Er der dansehistoriske emner, du/I mener, det kunne give mening at dække kollektivt?
    •    Aktivitet: Hvordan ville du/I tilrettelægge et sådant projekt

3: Archives Internationales de la Danse i Stærekassen 1 – 5 juni 1947
    •    Program for koreografikonkurrencen
    •    Hvad var Archives Internationales de la Danse?
    •    Aktivitet: Er der nogle træk ved de forskellige koreografiske indslag, som er særligt fremtrædende og hvordan forestiller du dig (i praksis), at de har været udmøntet på scenen?

4: Festival Ny Dans 1987
    •    Program for festivalen i Folketeatret
    •    Hvilke af de kunstnere, som er repræsenteret på festivalen er stadig aktive i dag – og hvordan forholder det sig med de emner, som er oppe at vende i programartiklerne?
    •    Aktivitet: Udtænk nye koreografiske scores med baggrund i Jorge Holguins ideer – og afprøv dem.

5: Teater 87. Nr. 37
    •    Bl.a. Anne McLymonts artikel om Festival Ny Dans 1987
Kan evt. læses i sammenhæng med…

6: Teater 88. Nr. 40
    •    Bl.a. Marie-Louise Kjølbyes artikel om Sæsonens Dans 1988
    •    Hvad tænker du/I om kunstformens behandling i teatertidsskriftet på baggrund af de to artikler? Hvordan er betingelserne for kvalificeret diskussion af dans og koreografi og hvilke fora for samme har vi i dag?
    •    Aktivitet: Identificer min 3 fora, som enten behandler eller burde behandle kunstformen og overvej, hvad der kan gøres noget for, at den får mere synlighed. Gør noget ved det!
 
7: Teater Ét, nr. 81-82, dec. 1995-96
    •    Bl.a. Majbrit Simonsens kommentar – Dancin’ City
    •    Hvad er Dancin’ City? Og hvilken betydning har den internationale festival for dansekunsten i Danmark?
    •    Aktivitet: ???

8: Teater Ét, april 2000
    •    Dansemiljøet tager til genmæle
    •    Hvad er kernen i dansedebatten i Teater Ét år 2000? Hvad er de mest påtrængende emner i dag?
    •    Aktivitet: Udarbejd en plan for, hvordan disse emner sættes til debat og sæt den i værk?

9: Teaterbladet 1995
    •    KV artikel: Den energiske Frue
Kan evt. læses sammen med ...

10: Trykt hæfte om
    •    Rudolph Tegners Danserindebrønd
    •    Hvor forskellige er de aftryk, som efterlades af hhv koreograf og dansepædagog Emilie Walbom og skulptøren Rudolph Tegner. Hvordan vil du forklare det?
    •    Aktivitet: Foretag en kortlægning af de steder i byrummet/det offentlige rum, hvor dansen og den koreografiske kunst har sat et aftryk.

11: Dokument om Dans – den første danseredegørelse (2001)
    •    Undersøgelse om dansens vilkår iværksat af forskellige organisationer i dansemiljøet
    •    Hvad motiverer undersøgelsen? Hvem står bag og hvem deltager? Hvad er redegørelsens hovedfokus?
    •    Aktivitet: Identificer de vigtigste spørgsmål i dag og revider spørgeskemaet, så det får nutidig relevans. Afprøv det på de andre i residensen.

12: Moderne Dans i Danmark – visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans (2003)
    •    Kulturministerielt redegørelsesarbejde, som munder ud i en den første 5-årige bevilling til Dansens Hus
    •    Hvad er anbefalingerne og hvad motiverer dem?
    •    Aktivitet: Udarbejd nye anbefalinger, som modsvarer de aktuelle behov i dansemiljøet + en prioriteret plan for, hvordan de kan realiseres

13: En anden dans (2008)
    •    KV ph.d.-afhandling omarbejdet til bog
    •    Læsestof for de interesserede
    •    Aktivitet: Lav en plan for historie”skrivningen” af begivenheder og fænomener i feltet efter 1975

14: Dance and the Formation of Norden (2011)
    •    KV artiklen ”Strategically Nordic. Articulating the Internal Logic of the Field”
    •    Overvej betydningen af det nordiske samarbejde inden for dans og koreografi med henblik på de strukturer og institutioner, som understøtter kunstformerne. Overvej vigtigheden af disse strukturer/institutioner i dag.
    •    Aktivitet: Hvordan vil du/I i praksis støtte op om den eller de institutioner, du vurderer er de mest vigtige? Hvilke tre skridt kan implementeres allerede nu?

VIEW AS PDF


TAGS:  romance  body archive  DD symposium  time travels  lokal global glokal