STORIES YET TO BE TOLD – dance stories 2021


Dear colleague and friend,

You are hereby invited to Stories yet to be told – three different weekend symposiums for dancers, choreographers and others with relation to dance and choreography as an art form.

Roskilde 8-9 May <
Odense 22-23 May <
Aarhus 26-27 June <


We spend time with each other and with dance. We share some of the (hi)stories* we carry with us, in our minds, in our hearts, in our nervous systems. Anecdotes and muscle memories, intertwined.

Over three weekends, you are invited to share stories, memories and dreams from your life and work with dance. Through storytelling, dancing and a choreo-graphic mapping, we will gather around, celebrate and pay critical attention to our field. Fragments from the symposiums will be documented on danskedansehistorier.dk, where the mapping from 2018 already exists.

We look at small details and at large contexts. We lean towards and swap around hierarchies. We sharpen our senses, share and listen to personal turning points and structural conditions. The experienced, lived, imagined, considered.

Stories yet to be told questions the lack of documentation and archiving of dance and choreography within a Danish context. How does this – directly or indirectly – affect our art form? The initiative is an artistic exploration of alternative methods and joint ownership of a collective history.

Stories weave together. Materializing, again. Phrasing, rephrasing, formulating, fabulating. Let's gather the fragments in a new choreography.

Participation is free, but places are limited. The places are distributed through a 50/50 mix of 'first come, first served' and widest possible distribution of age and geographical affiliation. We're keeping ourselves updated on the latest corona restrictions so that everyone can feel safe.

Sign up <

We look forward to seeing you, moving together and sharing (hi)stories!

All the best,
Andrea Deres, Carolina Bäckman and Stine Frandsen

Questions? >

PS. The Danish dance environment is and has always been international, and therefore both Danish and English will be the main languages at the symposiums.

* The English word history implicitly carries the word story. This opens up to a play on multiple meanings – story, history, (hi)stories – when does one become the other? Which stories make history? Who makes (hi)story?
See also herstory, ourstory.
Kære kollega og ven,

Du inviteres hermed til Stories yet to be told – tre forskellige weekend-symposier for dansere, koreografer og andre med relation til dans og koreografi som kunstform.

> Roskilde 8.-9. maj
> Odense 22.-23. maj
> Aarhus 26.-27. juni


Vi tilbringer tid med hinanden og med dansen. Vi deler nogle af de storier* vi bærer med os, i vores sind, i vores hjerter, i vores nervesystemer. Anekdoter og muskelminder, sammenflettet.

Over tre weekender inviteres du til at dele historier, minder, erfaringer og drømme fra dit liv og virke med dansen. Gennem historiefortælling, dans og en koreo-grafisk kortlægning vil vi samles om, hylde og kaste kritiske blik på vores fag. Fragmenter fra symposierne dokumenteres på danskedansehistorier.dk, hvor kortlægningen fra 2018 allerede eksisterer.

Vi ser på små detaljer og på store sammenhænge. Vi læner os op imod og vender rundt på hierarkierne. Vi skærper sanserne, fortæller og lytter til personlige vendepunkter og strukturelle forhold. Det oplevede, erfarede, forestillede, anslåede.

Stories yet to be told sætter spørgsmålstegn ved den mangelfulde dokumentation og arkivering af dans og koreografi i dansk kontekst. Hvordan påvirker dette – direkte eller indirekte – vores kunstform? Projektet er et kunstnerisk forsøg på at udforske alternative metoder og fælles ejerskab for den kollektive historie.

(Hi)storierne væver sig sammen. Materialiserer sig på ny. Genformuleres, omformuleres, fabuleres. Lad os samle fragmenterne i en ny koreografi.

Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser. Pladserne fordeles gennem en 50/50 blanding af først til mølle og bredest mulig fordeling af alder og geografisk tilhørsforhold. Vi følger de seneste corona-restriktioner nøje sådan, at alle skal kunne føle sig sikre.

> Tilmeld dig

Vi glæder os til at se dig, bevæge os sammen og dele (hi)storier!

Kærlige hilsner,
Andrea Deres, Carolina Bäckman og Stine Frandsen

Spørgsmål? >

PS. Det danske dansemiljø er og har altid været internationalt – derfor vil både dansk og engelsk være hovedsprog.

* [Storie] (jvf. engelsk Story)
'Storie' udgør et alternativ til det gængse begreb 'historie'. En storie er personlig, måske opstår den i mødet med en anden, i relation... Begrebet opstod i forbindelse med Danske Dansehistorier residens 2018.
Se eventuelt herstory, ourstory.


GO TO DANSKEDANSEHISTORIER.DK